طراحی، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی شامل ابنیه، سازه ­های هیدرولیکی، راه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات ساختمانی و صنعتی، پستهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو، اتاقهای تمیز پزشکی و داروئی. با توجه به رزومه فعالیتهای اجرائی انجام شده می توان به سرفصل های ذیل نیز اشاره نمود:

 

- اجرای ساختمان های آموزشی و تحقیقاتی

 

 

- سالن های ورزشی

 

 

- فونداسیون و سازه های استقرار ماشین آلات و تأسیسات

 

- کانال های زیرزمینی

 

 

- طرح های مقاوم سازی در برابر زلزله

 

 

- آبرسانی

 

 

- آزمایشگاه

 

 

- اتاقهای تمیز پزشکی و داروئی

 

- ساختمان های مسکونی

 

 

- سالن های تولید و انبار کارخانجات

 

 

- مخازن بتنی

 

 

- خطوط و پست های انتقال نیرو

 

 

- پروژه های زهکشی

 

 

- محوطه سازی